Illustrations for schoolbook
Il·lustracions per llibre de text
Ilustraciones para libro de texto