Illustrations for Human Rights passport of Sant Boi town hall
Il·lustracions pel passaport dels Drets Humans de l'Aj. de Sant Boi
Ilustraciones para el pasaporte de los Derechos Humanos del Ay. de Sant Boi