Illustrations for child-youth book (2013)
Il·lustracions per llibre infantil-juvenil (2013)
Ilustraciones para libro infantil-juvenil (2013)