Illustrations for youth book
Il·lustracions per llibre juvenil
Ilustraciones para libro juvenil