Design and illustrations of writers's portrait book
Disseny i il·lustracions de llibre de retrats d'escriptors
Diseño e ilustraciones de libro de retratos de escritores