Illustrations for "CUINA" magazine
Il·lustracions per la revista "CUINA"
Ilustraciones para la revista "CUINA"