Illustrations for "Directa" newspaper
Il·lustracions pel setmanari "Directa"
Ilustraciones para el semanario "Directa"